Skip to main content
x

Onze werking

Het Values Fonds is een steunfonds en heeft als doel financiële middelen te verzamelen om deze aan te wenden ten bate van non-profit organisaties die nood hebben aan professionele ondersteuning op het gebied van media, marketing en communicatie. 

 

Het ontbreken van voldoende financiële middelen is immers de belangrijkste reden waarom verhalen niet of onvoldoende het publiek bereiken, ondanks hun maatschappelijke relevantie. Maar zonder bekendheid en bereik kunnen goede initiatieven dikwijls het verschil niet maken dat ze potentieel in zich hebben.

 

Het Values Fonds wil deze organisaties helpen uit die vicieuze cirkel te geraken door hen via een financiering van het fonds de professionele ondersteuning aan te bieden die hen vooruit helpt. 

 

Hoe werven we onze middelen?

Het Values Fonds genereert de nodige financiële middelen via een mix van dienstverlening, lidgelden en fondsenwerving:

 

Lidgeld

Het Values Fonds is gericht op het samenbrengen en bundelen van de kracht van de non-profit om de diensteverlening en het medianetwerk op zo een autonoom mogelijke manier in stand te houden. We zijn ervan overtuigd dat de non-profit in België hier sterk genoeg voor is. 

Non-profit organisaties worden uitgenodigd om aan te sluiten bij het Values Fonds voor een jaarlijkse bijdrage Voor dit bedrag krijgt een vzw of CVBA's toegang tot Values Magazine, het mediaplatform van het fonds, dat hen de mogelijkheid biedt hun verhalen kenbaar te maken aan het brede publiek en te genieten van de digitale marketing oplossing van het platform.

Dienstverlening

We bieden non-profit organisaties betaalbare diensten en tools aan voor hun marketing en communicatie waarmee zij op een professionele manier hun verhaal wereldkundig kunnen maken aan het publiek. Hiermee lost het Values Fonds niet alleen hun noden op korte termijn in, het ondersteunt ook hun verzelfstandiging op lange termijn.

Om van de dienstverlening gebruik te kunnen maken moeten non-profit organisaties lid worden van het Values Fonds. Op die manier dragen de non-profits allemaal bij tot het invullen van hun gemeenschappelijke behoeften.

De dienst verlening wordt verleend door de CVBA Values Television, de ondernemingstak van het Fonds. Alle dienstverleners zijn coöperant van de CVBA of zijn lid van de VZW. Op die manier vloeien er steeds gelden terug naar het Fonds. De CVBA draagt ook per opdracht een percentage af aan het fonds.

Sponsoring

Het Fonds voert een actieve werving bij lokale, regionale en nationale ondernemers voor aanvullende projectgerichte sponsoring van ondernemers die een bepaald non-profit segment willen steunen, een specifieke thematiek onder de aandacht willen brengen of een organisatie in het bijzonder willen helpen. Projectgerichte sponsoring is de enige manier waarop een onderneming de communicatie kan bereiken.

Donaties

Het Fonds ontwikkelt een strategie om filantropen te overtuigen jaarlijks een donatie te doen aan het Fonds. Particulieren kunnen het Fonds steunen een jaarlijkse gift, via crowdfundingacties voor specifieke projecten of door zich te abonneren op de publicaties van het Fonds.